Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs

Skrevet av Egil

Før du kan begynne å øvingskøyre på trafikkskule, annan godkjend opplæringsinstitusjon eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs.

 • Kurset er obligatorisk og det første trinnet i opplæringa
 • Det er på 17 timar og felles for alle klassar.
 • Kurset skal gje grunnleggjande forståing for kva det inneber å vere førar
 • Både trafikkskular og offentleg skule tilbyr grunnkurs

For å ta kurset må du vere minst 15 år.

Bevis 

 • Når kurset er fullført, får du eit bevis som gjev deg rett til å øvingskjøre
 • Tek du kurset i tida 16. mars - 31. oktober utan å få gjennomført mørkekøyring, er beviset gyldig berre i tida 1. mars – 31. oktober.
 • Trafikkopplæringa
 • Grunnleggjande forståing for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvingskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring

 

Henta frå vegvesen.no. meir informasjon  KLIKK